Przejdź do treści

W Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku prowadzone są następujące rejestry i ewidencja:
- Rejestr zarządzeń
- Rejestr umów
- Rejestr pism przychodzących i wychodzących
- Rejestr zamówień publicznych
- Rejestr zwolnień
- Rejestr faktur
- Rejestr delegacji służbowych
- Rejestr skarg i wniosków
- Ewidencja i akta osobowe pracowników
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja czasu pracy

Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 1429), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)

Archiwum zakładowe prowadzone jest w siedzibie NCK w godzinach pracy instytucji. Dokumentacja jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku na miejscu lub wypożyczana na podstawie kart udostępniania akt.


Podmiot udostępniający informacje: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Dodano przez: Joanna Kalkowska, 03/26/2019

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Ostatnio zmodyfikowano przez: joanna.kalkowska@nck.org.pl

Liczba odsłon: