Przejdź do treści

Informacje RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Aszyk
tel. +48 (58) 326 10 25
e-mail: iod@nck.org.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w budynkach NCK:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk. 
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: iod@nck.org.pl, telefon 58 301 10 51 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą poprzez obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń na terenie naszej siedziby.
 4. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (Policja, Prokuratura) oraz do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Niniejsze dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 31 dni od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 11. Wejście w strefę monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Danych w ramach systemu monitoringu wizyjnego. Konsekwencją odmowy jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Podmiot udostępniający informacje: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Dodano przez: Joanna Kalkowska, 03/26/2019

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2024

Ostatnio zmodyfikowano przez: joanna.kalkowska@nck.org.pl

Liczba odsłon: