Zamówienia poniżej 30.000 euro

Custom - Przetargi
  • Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu tablic informacyjnych o historycznym wyposażeniu Centrum św. Jana w Gdańsku,

    Zapytanie ofertowe w trybie procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, na Zaprojektowanie, wykonanie i...
    czytaj więcej
  • Obsługa sprzedaży biletów lotniczych, promowych i usług noclegowych

    Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i promowych na trasach międzynarodowych oraz wyszukiwania, rezerwacji, sprzedaży i dostarczania voucherów na noclegi w kraju i za...
    czytaj więcej

Dodano przez: Joanna Kalkowska, 03/26/2019

Ostatnia aktualizacja: 06/14/2019

Ostatnio zmodyfikowano przez: joanna.kalkowska@nck.org.pl

Liczba odsłon: