Archiwum przetargów

Custom - Przetargi
 • Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu, mienia i osób w budynku Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku oraz Centrum św. Jana w Gdańsku

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Na podstawie art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu, mienia i osób w budynku Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku oraz...
  czytaj więcej
 • Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu tablic informacyjnych o historycznym wyposażeniu Centrum św. Jana w Gdańsku,

  Zapytanie ofertowe w trybie procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, na Zaprojektowanie, wykonanie i...
  czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO na Świadczenie usług sprzątania Ratusza Staromiejskiego oraz zespołu Centrum św. Jana wraz z terenami przyległymi, ZP/NCK/3/2020

  czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO na konserwację elementów stolarskich holu I piętra, Gabinetu Burmistrza oraz klatki schodowej w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO na konserwację elementów stolarskich holu I piętra, Gabinetu Burmistrza oraz klatki schodowej w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, numer: ZP/NCK/2/2020
  czytaj więcej
 • Obsługa sprzedaży biletów lotniczych, promowych i usług noclegowych

  Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i promowych na trasach międzynarodowych oraz wyszukiwania, rezerwacji, sprzedaży i dostarczania voucherów na noclegi w kraju i za...
  czytaj więcej
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

  Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza do składania ofert na usługę wykonywania prac w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Wykonawca zamówienia musi posiadać wymagane prawem wszystkie niezbędne uprawnienia do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Ofertę...
  czytaj więcej
 • Zagospodarowanie poddasza kościoła św. Jana w Gdańsku, ZP/NCK/1/2020

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 EURO na zagospodarowanie poddasza kościoła św. Jana w Gdańsku, numer ZP/NCK/1/2020
  czytaj więcej
 • Wykonanie digitalizacji obiektu i historycznego wyposażenia oraz udostępnienie zasobów kultury Centrum św. Jana w Gdańsku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych

  czytaj więcej
 • Wymiana parkietu w Sali Mieszczańskiej i renowacja parkietu w holu I piętra w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku

  Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę parkietu w Sali Mieszczańskiej i renowację parkietu w holu I piętra w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
  czytaj więcej

Dodano przez: Joanna Kalkowska, 03/26/2019

Ostatnia aktualizacja: 05/17/2019

Ostatnio zmodyfikowano przez: joanna.kalkowska@nck.org.pl

Liczba odsłon: