Przejdź do treści

Przedmiot działalności

Centrum jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz organizowania i prowadzenia współpracy kulturalnej województwa pomorskiego z innymi państwami, w tym w szczególności państwami basenu Morza Bałtyckiego.


Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:
 

 1. promocja kultury Pomorza na terenie kraju i za granicą, głównie w państwach basenu Morza Bałtyckiego
 2. stała prezentacja w województwie pomorskim i kraju osiągnięć kulturalnych innych państw, głównie basenu Morza Bałtyckiego
 3. realizacja zadań z zakresu kultury wynikających z umów międzynarodowych zawieranych przez Samorząd Województwa Pomorskiego
 4. współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w inicjowaniu i realizacji programów współfinansowanych przez Unię Europejską
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej
 6. rozwijanie i koordynowanie współpracy kulturalnej miast i gmin nadbałtyckich
 7. współpraca z Ministerstwem Kultury w sprawach dotyczących propagowania i realizacji projektów i działań międzynarodowych, a zwłaszcza Ars Baltica
 8. wymiana doświadczeń w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej z regionami państw basenu Morza Bałtyckiego współpracujących z regionem kaszubsko-pomorskim
 9.  współpraca z instytucjami i środowiskami polskimi w krajach nadbałtyckich.
 10.  gromadzenie informacji o kulturze krajów nadbałtyckich
 11. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
 12. koordynowanie prac przy odbudowie kościoła św. Jana oraz prowadzenie w nim Centrum Św. Jana. zajmującego się działalnością wystawienniczą, koncertową i kongresową
 13. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

 


Podmiot udostępniający informacje: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Dodano przez: Joanna Kalkowska, 03/26/2019

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Ostatnio zmodyfikowano przez: joanna.kalkowska@nck.org.pl

Liczba odsłon: